Информация за разполагане на пчелини в горските територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“

11 Jul
2019
Горските територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ , заети с медоносна дървесна растителност, върху които могат да се поставят пчелини, са подотдел 61 „3“ в землището на с. Веселец, подотдел 108 „3“ в землището на с. Старо селище, подотдел 108„4“ в землището на с. Старо селище, подотдел 108 „5“ в землището на с. Старо селище и подотдел 138 „2“ в землището на с. Черковна.
За информация- инж. Ивайло Дитов- зам.директор на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч