Инициативата на СЦДП „Опознай гората“ продължава

03 May
2023
Инициативата на Севрноцентрално държавно предприятие – Габрово „Опознай гората“ продължава да се реализира успешно. Екипът от сертифицирани горски педагози през изминалата седмица взе участие във фестивала „Семе българско“ в гр. Севлиево. С тях десетки деца се забавляваха и придобиха ценни знания за значимостта на гората и нейните обитатели. Малчуганите сами си изработиха глинени медальони, които украсиха с отпечатък от листа на дива ягода, папрат, кипарис, миризлив здравец, вратига, сребрист очиболец, бял равнец, леска, габър и други. Освен знания за различните растителни видове, децата научиха повече и за горските почви. Глината е постоянна съставна част на почвите и често образува мощни пластове на огромно протежение и в горските територии. Ето защо тя е изключително подходяща за заниманията по горска педагогика. Докато децата отпечатваха растенията върху нея лесовъдите им разказаха за горските почви и свързаните с тях растителни и животински видове.
Климатичното камионче „Опознай гората“, оборудвано с необходимият инвентар за занимания по горска педагогика, продължава обиколката си за провеждане на занятия с деца и ученици. Заедно с него са и горските педагози от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения, които с ентусиазъм предават на младото поколение знания за гората и ги възпитават в чувство на уважение и грижа към природата. През идните месеци “Опознай гората“ ще посети градовете Велико Търново, Севлиево, Бяла (обл. Русе), Трявна, местността Узана и др., където ще се включи в различни екологични мероприятие и инициативи.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч