Инж. Иван Недков участва в разширена работна среща за повишаване контрола при добив и извозване на дървесина

25 Nov
2015
Директорът на Северноцентрално държавно предприятие инж. Иван Недков взе участие във втора работна среща на тема “Повишаване на контрола при добива и извозването на дървесина на територията на област Велико Търново”. Срещата се проведе в Областна администрация Велико Търново.
В дискусията се включиха областният управител проф. Пенчев, представители на десетте общини от областта, служители на Областната дирекция на МВР, на Областно пътно управление, на Регионална дирекция по горите, заместник-окръжният прокурор и началникът на отдел Автомобилна администрация Велико Търново.
По време на срещата бе обсъдена възможността за организиране на специализирани полицейски операции съвместно с РДГ, НАП, Икономическа полиция и др., за упражняване на изненадващ контрол на фирмите занимаващи се с добив и транспортиране на дървесина.
“Мерките, които се вземат, нямат за цел да пречат на фирмите, които се занимават с този бизнес”, подчерта областният управител Пенчев.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч