Кампания на МЗХ и ИАГ за опазване на българската гора и природа под наслов „Избери жива елхичка, нека я засадим през новата година заедно“

27 Jan
2015
Във връзка с кампанията на МЗХ и ИАГ за опазване на българската гора и природа под наслов „Избери жива елхичка, нека я засадим през новата година заедно“ Областна администрация – Русе и Регионална дирекция по горите – Русе, уточниха терените за засаждане на живите коледни елхички: разсадник с. Хотанца – за района на ТП ДЛС Дунав Русе, и разсадник с. Борово – за района на ТП ДГС Бяла.

По този начин малките фиданки ще бъдат съхранени, докато настъпят по-благоприятни метеорологични условия, подходящи за извършването на залесителни дейности.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч