Количество по реда на чл.38 от НВИДГТДОС на ДГС Силистра за 2024г.

15 Nov
2023
Количество дървесина по реда на чл.38 от НВИДГТДОС на ДГС Силистра за 2024г. е 6623 пл.м. куб.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч