Курс за въжени линии, проведен от 07.10. до 11.10.2013 г. в СЦДП ДП Габрово, ДЛС “Росица”, Лъгът

11 Nov
2013
ОБУЧЕНИЕ
за работа с въжени линии
от „ Горска академия” – мобилен учебен център на ИГ

Курса обхваща обучение по :

– проектиране, трасиране, изготвяне на документация, монтаж, демонтаж и моторист на въжена линия.

България е една от малкото страни, в които се използват въжени линии в дърводобива. Този единствено възможен на места начин за добив на дървесина е и най – екологичният.
В периода от 60 -те до 90- те години на миналия век в страната поради малката гъстота на пътната мрежа в горите е бил използван извоза на дървесина с въжени линии. Доста публикации има за оформилите се центрове на извоз по този начин. В момента един от центровете , използващи въжени линии е северните склонове на Централна Стара планина. В СЦДП ДП Габрово работят 7 броя въжени линии, от тях 5 бр. са в ТП ДЛС „ Росица” Лъгът.
Водени от необходимостта да подготвяме работници и специалисти за проектиране, монтаж и демонтаж на тези съоръжения , както и работа с тях се обърнахме към Мобилния учебен център на Института за гората. От там отговора бе положителен.
За периода 07.10 ÷ 11.10. 2013 г. СЦДП ДП Габрово с директор инж. Иван Недков, организира курс за обучение на работници и специалисти в ТП ДЛС „ Росица” Лъгът. Курса се проведе в две групи :
• монтаж, демонтаж и моторист на въжена линия – за работници;
• проектиране, трасиране, изготвяне на документация, монтаж, демонтаж и моторист на въжена линия – за специалисти / инж. /.
Обучението се водеше от доц. инж. Сотир Глушков , дтн, а организацията по провеждането му от инж. Данчо Тончев – експерт от СЦДП ДП Габрово. По време на курса освен камералната работа се проведе и теренна. За теренната работа ТП ДЛС „Росица” Лъгът с директор инж. Иваничка Иванова(участник в курса), подсигуриха обект. Обучението беше практически насочено – беше трасирана, изготвена проектна документация, направена просека, изправени подпори, монтирана и пусната в експлоатация въжена линия. Осигурено беше демонтиране на приключила дейността си друга въжена линия.
С радост констатирахме, че и в двете групи – работници и специалисти преобладаваха младите хора. Работниците в преобладаващата част бяха от Тетевенските села Глогово, Галата и Градежница, работещи във фирми от Троянския регион. Специалистите бяха от ТП ДГС / ДЛС „Росица” Лъгът, Габрово, Плачковци, Елена и Буйновци, поделения на СЦДП ДП Габрово.
Изпита се проведе на 11.10. 2013 г. от д-р инж. Стефан Стоянов, назначен със заповед на МЗХ.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч