Пон - Пет 8:30 - 17:00

Лесовъди от ДГС Горна Оряховица изнесоха открит урок пред ученици в специалност „Горско и ловно стопанство“

21.04.2023

Лесовъди от Държавно горско стопанство Горна Оряховица изнесоха открит урок пред ученици, изучаващи специалност „Горско и ловно стопанство“ в СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена. Урокът се проведе в държавен горски разсадник „Джулюница“ към горското стопанство, където учениците имаха възможността да се запознаят с процеса на производство на фиданки за залесяване от дървесните видове цер, черен бор, акация и сребролистна липа. С цел създаване на учебен дендрариум в училището, ДГС Горна Оряховица дари на СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена фиданки от дървесните видове хималайски кедър, обикновена ела, цер и черен бор.