Лесовъди от ДГС Горна Оряховица изнесоха открит урок пред ученици в специалност „Горско и ловно стопанство“

21 Apr
2023
Лесовъди от Държавно горско стопанство Горна Оряховица изнесоха открит урок пред ученици, изучаващи специалност „Горско и ловно стопанство“ в СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена. Урокът се проведе в държавен горски разсадник „Джулюница“ към горското стопанство, където учениците имаха възможността да се запознаят с процеса на производство на фиданки за залесяване от дървесните видове цер, черен бор, акация и сребролистна липа. С цел създаване на учебен дендрариум в училището, ДГС Горна Оряховица дари на СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена фиданки от дървесните видове хималайски кедър, обикновена ела, цер и черен бор.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч