Лесовъди от ДЛС „Дунав“ – гр. Русе проведоха урок по горска педагогика с ученици от с. Николово

11 Nov
2022
Лесовъди от Държавно ловно стопанство „Дунав“ – гр. Русе проведоха урок по горска педагогика с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Николово. 21 деца от първи до трети клас участваха в заниманията и придобиха полезни знания за гората и дивеча в нея. С помощта на образователни игри, те научиха много за работата на лесовъдите по опазване на гората и нейните обитатели. Специално внимание бе обърнато на пернатият дивеч, тъй като урокът по горска педагогика се проведе във фазанарията към ловното стопанство. Тя е една от двете действащи фазанарии в обхвата на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП, в чийто обхват е и ДЛС „Дунав“ – гр. Русе. Годишно в нея се отглеждат повече от 5000 бр. фазани, които биват разселвани в природата. Учениците от село Николово научиха как да различават мъжките и женските екземпляри и получиха красиви паунови пера като подарък от стопанството.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч