Лесовъдите от ДГС Габрово и ДГС Плачковци преминаха обучение по биоразнообразие

26 Mar
2015
Обучение по въпросите на биоразнообразието се проведе в Габрово с участието на лесовъдския състав на ДГС Габрово и ДГС Плачковци. Лекторът Юлиян Маринов е изключително добре запознат с растителните и животинските видове и екосистемите в района и е участвал в изготвянето на докладите за горите с високо консервационна стойност на територията на двете стопанства.
Обучението, което беше инициирано от ДГС Габрово, се провежда във връзка с изискване на Горската сертификация. Подобни обучения се провеждат ежегодно и в останалите сертифицирани стопанства на СЦДП.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч