Малки и големи засаждаха дървета край Габрово

06 Nov
2023
Деца и възрастни се включиха в акция по залесяване в местността Градище, край Габрово. Информационно-демонстрационното събитиебеше организирано от “Северноцентрално държавно предприятие” на 25 октомври 2023 г. Мотото “Посади дърво, посади надежда” вдъхнови над 90 души да запретнат ръкави и да засаждат дървета.
Организаторите напомниха, че едно дърво може да абсорбира до 24 кг. въглероден диоксид на година. Това прави горите безценни съюзници в битката срещу глобалното затопляне. Идеята за засаждане на дървета може да изглежда проста, но всъщност изисква усилия и работна ръка. Тук идва ролята на доброволците - от копаене на дупки и засаждане на семена, до поливане и текуща поддръжка. Доброволците често действат като гръбнак на проекти за засаждане на дървета.
“Хората от различни сфери на живота имат различни умения. Някои имат опит в горското стопанство или екологията, докато други са добри в организирането на събития, набирането на средства или образоването на обществеността. Това разнообразие от таланти обогатява проекта и повишава неговата ефективност”, коментираха организаторите на събитието и допълниха "Есента е подходящо време за засаждане на широколистни дървета. Този сезон е подходящ за иницииране на доброволчески акции за почиствание и залесявание. Всеки доброволец е добре дошъл и няма нужда от предварително записване. С подобни инициативи се дава възможност на всички желаещи да се доближат и да се запознаят с лесовъдската дейност, както и да дадат своя принос в увеличаването на българските гори."
“Северноцентрално държавно предприятие” организира акции по залесяване и опазване на горите за доброволци по проект BG16M1OP002-3.035-0006 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие /СЦДП/“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетни оси „Натура 2000 и биоразнообразие“. Основната цел на проекта е „Подобряване природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г., чрез подобряване природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване в и извън мрежата Натура 2000. Повече информация за проекта и за мерките, които той включва, може да намерите на www.scdp.bg и на https://posadidarvo.com.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч