Масирани проверки за нарушители имаше през цялата 2020 година в държавните гори

04 Jan
2021
Масирани проверки, целящи опазване на държавните горски територии, са извършвани през цялата 2020 г. в обхвата Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Въпреки усложнените условия, заради пандемията от COVID-19, от началото на годината до 27 декември са осъществени общо 43 060 инспекции от служители на предприятието и териториалните му поделения.
Официалните справки за дейността показват, че са били проверени 8 257 обекти за добив на дървесина, 8 899 превозни средства, 3 433 физически лица, а също 22 471 ловци.
През годината са хванати 651 нарушители. 13 от тях са пристъпили нормите на Закона за лова и опазване на дивеча, останалите деяния са по Закона за горите. На нарушителите своевременно са съставени актове, които по надлежния ред са били придвижени към компетентните институции за налагането на съответните наказания. През годината горските служители са констатирали и други 97 нарушения, които към момента са с неизвестен извършител. За сравнение, през предходната година неразкритите посегателства са били значително повече – 204 на брой.
През 2020 г. година, заради нарушения в горите са конфискувани 27 МПС и 44 каруци, използвани за превозване на незаконно добити дърва. Задържани са също така 22 моторни триона и 9 други инструменти за дърводобив. Конфискувани, заради бракониерство, са били също така три ловни оръжия и 3 бр. боеприпаси.
Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград ще продължат да се извършват с висок интензитет и през настоящата 2021 година.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч