Мобилните контролни екипи установиха 118 нарушения в държавните горски територии през януари и февруари

12 Mar
2015
През месеците януари и февруари 2015 г. 17-те мобилни контролни екипа са извършили общо 1504 проверки за незаконен добив на дървесина и за незаконен лов на територията на Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово. Проверени са 292 обекта за добив на дървесина, 462 превозни средства, 623 ловци и 127 физически лица.
В резултат на проверките са издадени 116 акта за административни нарушения по Закона за горите и 2 - по Закона за лова. Задържани са 42 куб.м. незаконно придобита дървесина. Съставени са 10 констативни протокола срещу известен извършител и 5 - срещу неизвестен. Конфискувани са 4 МПС, 2 коня, 14 каруци, 8 моторни триона и 1 ловна пушка.
През месец март мобилните контролни екипи продължават да осигуряват ежедневен контрол и превенция в държавните гори в обхвата на СЦДП.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч