Над 1000 проверки извършиха за седмица горски служители в обхвата на СЦДП – Габрово

06 Nov
2018
19 нарушители на Закона за горите са били хванати на територията на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово през едноседмичния период от 29 октомври до 4 ноември 2018 г. На извършителите са съставени актове, като сигналите са предадени по компетентност в съответната Районна прокуратура или Регионална дирекция по горите. В обхвата на ДЛС „Каракуз“ – Дулово е била конфискувана каруца на нарушители.
През периода, в горските територии на областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са констатирани и пет нарушения, които към момента са с неизвестен извършител.
Общо 1 062 проверки са направили за седмица служители на СЦДП и териториалните му поделения в петте области. Инспектирани са 250 обекта за дърводобив, 269 превозни средства, 474 ловци и 69 други физически лица. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч