Над 12 000 проверки в горите на СЦДП през първото полугодие, установени са 891 кубика незаконно добита дървесина

05 Jul
2021
12 194 проверки са извършени от горските стражари в териториалните поделения и мобилните екипи на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово за първото полугодие на 2021 г. В обхвата на предприятието попадат държавните гори в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.
За първото шестмесечие на годината на територията на петте области са извършени общо 2867 инспекции на обекти за добив на дървесина. Проверени са 3502 превозни средства, 4341 ловци и 1484 други физически лица. В резултат на това са съставени 299 акта за установяване на административно нарушение по Закона за горите и 2 акта по Закона за лова и опазване на дивеча. През посочения период служителите в териториалните поделения на СЦДП - Габрово са констатирали и 35 нарушения, които към момента са с неизвестен извършител.
За първите шест месеца на 2021 г. горските стражари са установили 891 куб. м незаконно добита дървесина. От тях 688 куб. м са били предмет на нарушение, а задържаната дървесина, предмет или средство на нарушение е общо 203 куб. м. В следствие на проверките и на база съставените актове са задържани 9 моторни превозни средства, 25 каруци и 2 коня, използвани за превоз на незаконно добита дървесина. Конфискувани са още 12 моторни триони, 7 други инструменти за дърводобив, както и 1 незаконно оръжие.
Служителите на СЦДП – Габрово продължават ежедневните масирани проверки в горските територии с цел тяхното опазване, превенция и недопускане на нарушения.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч