НАД 1700 ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ НА СЦДП ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

10 Aug
2023
Над 1700 проверки са извършили лесовъдите в горите на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец юли, сочат справките на предприятието. През посочения период са проверени 784 автомобила и 305 други физически лица, извършващи дейности в горите. Извършени са и 647 инспекции на обекти за добив на дървесина. В резултат на контролната дейност служителите на предприятието са съставили 34 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). 32 от тях касаят констатирани нарушения на Закона за горите, а други 2 нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 21 са издадените констативни протоколи за нарушения – 17 с неизвестен извършител и 4 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец юли е в размер на 219 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират моторни триони, ловни уреди и боеприпаси и 2 килограма недървесни горски продукти.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч