Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

НАД 1700 ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ НА СЦДП ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

10.08.2023

Над 1700 проверки са извършили лесовъдите в горите на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец юли, сочат справките на предприятието. През посочения период са проверени 784 автомобила и 305 други физически лица, извършващи дейности в горите. Извършени са и 647 инспекции на обекти за добив на дървесина. В резултат на контролната дейност служителите на предприятието са съставили 34 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). 32 от тях касаят констатирани нарушения на Закона за горите, а други 2 нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 21 са издадените констативни протоколи за нарушения – 17 с неизвестен извършител и 4 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец юли е в размер на 219 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират моторни триони, ловни уреди и боеприпаси и 2 килограма недървесни горски продукти.