Над 3000 дка нови гори създаде СЦДП през 2020, тази година ще бъдат залесени повече от 3600 декара

26 Feb
2021

Общо 3276 дка са новозалесените площи в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие през миналата година. През пролетта на 2020 г. бяха залесени 359 дка, а по време на есенния залесителен сезон се създадоха още 2917 дка.
Изпълнението на залесителните дейности е както следва: ДГС „Болярка“ - 70 дка, ДГС Буйновци – 45 дка, ДГС Горна Оряховица -113, ДГС Габрово - 45 дка, ДГС Елена – 50 дка, ДГС Плачковци – 112 дка, ДЛС Севлиево – 78 дка, ДГС Свищов -450 дка, ДГС Бяла – 353 дка, ДЛС Дунав Русе -780 дка, ДЛС „Каракуз“ Дулово – 163 дка, ДГС Разград – 77, ДГС Сеслав -243 дка, ДГС Силистра – 345 дка, ДГС Тутракан - 302 дка, ДЛС Воден – 50 дка.
90 процента от залесените фиданки са произведени в разсадниците на СЦДП. Засадени са 120 000 броя топола, 60 000 иглолистни контейнерни фиданки , 360 000 семенни широколистни фиданки и 2 тона дъбов жълъд.
3672 дка нови гори е планирано да бъдат създадени през настоящата година в обхвата на СЦДП на територията на областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Според разчетите, в тях влизат 2376 дка, които ще бъдат залесени с топола, а също 300 дка черен бор, 996 дка със семенни широколистни фиданки /летен дъб, зимен дъб, благун, цер, космат дъб, ясени, обикновен явор, липа сребролистна, акация, гледичия/ и посев с дъбов жълъд.
Ще бъдат използвани общо 470 000 броя фиданки и 8 тона жълъд.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч