Над 56 000 кубика дърва за огрев са предоставени на физически лица в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП

07 Dec
2021
Повече от 56 267 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 7726 домакинства в обхвата на СЦДП. Най-много заявки от граждани, чрез кметовете на населените места са били подадени към ТП Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ и ТП Държавно горско стопанство „Сеслав“. Справката показва, че до края на месец ноември ДЛС „Воден – Ири Хисар“ е предоставило от склад 21 000 пр. куб. м. дърва на 2625 домакинства. Други 2000 домакинства, избрали да се отопляват на дърва са били подсигурени с 14 265 куб. м. от ДГС „Сеслав“.
Традиционно интересът към набавянето на дърва за огрев на корен е значително по-слаб, като от тази възможност са се възползвали едва 46 домакинства, 43 от които в обхвата на ДГС Разград. За сравнение от същото стопанство са предоставили от склад 9537 куб. м. дърва за огрев на 1597 домакинства, което е с над 2500 куб. м. повече от планираните за 2021 г. ДЛС Росица също е надхвърлило годишният план от 2500 куб. м., като е предоставило 4138 куб. м. дърва за огрев на 556 домакинства, подали заявки към кметовете на кметства.
До 30.11.2021 г. стопанствата в обхвата на СЦДП са предоставили над 91% от планираните за 2021 г. количества дърва за огрев за директни продажби на физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч