Над 7 тона отпадъци почистиха служители на СЦДП, предприятието подкрепи кампанията „Да изчистим България заедно“

17 Sep
2017

966 чувала и 7 603 кг. отпадъци събраха от горски територии в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие служители и работници от териториалните му подразделения.
Общо 355 човека от всичките 17 стопанства към предприятието подкрепиха мащабната кампания на бТВ „Да изчистим България заедно“. В акцията бяха използвани също 50 автомобила, в това число трактори и багери.
Почистването на горските територии, стопанисвани от СЦДП, е практика във всички подразделения на предприятието, а традиционно служителите се включват и в националната акция „Да изчистим България заедно“.
По стопанства, данните от почистването на 17 септември са както следва:
• ДГС Болярка – с. Вонеща вода, около и в обхвата на асфалтов път от с. Вонеща към махала "Гърците" – 15 човека – 15 чувала – 150 кг. боклук;
• ДГС Буйновци – м. Милков хан, път Елена-Твърдица, река Михайловска – 20 човека, 6 бр. автомобили – 40 чувала – 400 кг.;
• ДГС Габрово + ЦУ СЦДП – парк Баждар, гр. Габрово – 32 човека, 64 чувала – 600 кг отпадъци;
• ДГС Горна Оряховица – ЗМ Божур поляна и ЗМ Лесопарка, гр. Лясковец – 6 човека, един автомобил – 5 чувала – 50 кг.;
• ДГС Елена – Горско стопански участъци Елена, Костел и Златарица – 20 човека, три автомобила – 15 чувала – 180 кг.;
• ДГС Плачковци – Дряновски манастир и път Кръстец-Българка – 12 човека, три броя автомобили – 40 чувала – 390 кг. отпадъци;
• ДЛС Росица – по поречията на реките Багарещица, Росица и Зелениковец – 10 човека – 2 автомобила, 1 трактор и 1 багер – 9 чувала – 180 кг боклук;
• ДГС Свищов – м. Паметниците и дига бряг Свищов-запад – 25 човека, един автомобил – 51 чувала – 700 кг. смет;
• ДГС Севлиево – м. Баадалата, пътя за с. Шумата – 21 човека – 4 автомобила – 36 чувала – 350 кг. боклук;
• ДГС Бяла – Лесопарка Беленска гора, м. Обретенски липи – 15 човека, един автомобил – 57 чувала – 400 кг. отпадъци;
• ДЛС Дунав – м. Хижа Приста и Лесопарк Липник – 20 човека, 3 бр. автомобили – 85 чувала – 1 тон боклук;
• ДЛС Каракуз – ГСУ Зли дол в землищата на селата Правда (общ. Дулово), Листец, Падина, Зарица (общ. Главиница) и Босна (общ. Ситово); ГСУ Дулово-Канагьол в землищата на селата Върбино и Колобър (общ. Дулово); ГСУ Каракуз в землищата на селата Водно, Черковна (общ. Дулово) и Брадвари (общ. Силистра – 42 човека, 8 автомобила – 70 чувала – 490 кг боклук;
• ДГС Разград – гр. Цар Калоян, м. Бензиностанцията и пътя за с. Костанденец, м. Завоите – 20 човека, 5 броя автомобили – 40 чувала – 480 кг.;
• ДГС Сеслав – м. Ахинора и м. Свещари – 32 човека, три броя автомобили – 97 чувала – 860 кг. отпадъци;
• ДГС Силистра – м. Орехова гора – 11 човека, два автомобила – 32 чувала – 363 кг. смет;
• ДГС Тутракан – м. Боблата и м. Чешмата – 24 човека, 2 автомобила – 60 чувала – 780 кг боклук;
• ДЛС Воден Ири Хисар – територията на стопанството – 30 човека, 3 автомобила – 250 чувала – 230 кг.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч