Над 900 проверки са извършени за седмица в горите на територията на СЦДП

10 Mar
2020
930 проверки във връзка с опазването на горските територии са извършили служители на СЦДП и териториалните му поделения през седмицата от втори до осми март. Инспектирани са 150 обекта за дърводобив. В обхвата на предприятието в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, горските служители са проверили 251 превозни средства, 440 ловци и 89 други физически лица. Не са констатирани нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча.
10 са установените през периода нарушения на Закона за горите, като горските служители са разкрили извършителите на пет от тях. Съставени са актове, които са придвижени по компетентност, за да бъдат наложени съответните наказания. Пет от посегателствата към момента са с неизвестен извършител.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч