Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

Над деветдесет доброволци садиха тополи в село Правда

25.10.2023

Малки и големи се включиха в акция по залесяване в село Правда. Информационно демонстрационното събитиебеше организирано от “Северноцентрално държавно предприятие” на 18 октомври 2023 г. С мотото “Посади дърво, посади надежда” над 90 души засадиха тополи в землището на селото.
Тополитеса бързорастящи влаголюбиви дървета. Дървесината им е мека и намира широко приложение в строителството и в индустрията. Листата им се използват за фураж. От младите пъпки се приготвят масла за парфюмерията. Пчелите се хранят с прашеца от цветовете на тополите.
Организаторите напомниха, че едно дърво може да абсорбира до 24 кг. въглероден диоксид на година, което прави горите безценни съюзници в битката срещу глобалното затопляне. Един от начините за смекчаване на изменението на климата, е засаждането на дървета. Успехът на подобни инициативи често зависи от доброволците.
Докато идеята за засаждане на дървета може да изглежда проста, задачата изисква значителни усилия и работна ръка. Тук идва ролята на доброволците. От копаене на дупки и засаждане на семена, до поливане и текуща поддръжка, трудоемкият характер на засаждането на дървета изисква колективни усилия.Доброволците често действат като гръбнак на проекти за засаждане на дървета в общността. Тяхното участие насърчава чувството за собственост и укрепва връзките в общността, гарантирайки дългосрочния успех на тези инициативи.
“Хората от различни сфери на живота имат различни умения. Някои имат опит в горското стопанство или екологията, докато други са добри в организирането на събития, набирането на средства или образоването на обществеността. Това разнообразие от таланти обогатява проекта и повишава неговата ефективност”, коментираха организаторите на събитието.
Оптималното време за засаждане на фиданки е пролетта преди започването на вегетацията. За широколистните дървета и храсти подходящо време е и есента. Именно в тези два сезона всички, които искат да помогнат за опазване на природата, могат да се включат в доброволчески акции за почиствание и залесявание. Това става лесно и напълно безплатно. Всеки доброволец е добре дошъл и няма нужда от предварително записване.
С подобни инициативи с доброволци се дава възможност на всички желаещи да се доближат и запознаят с лесовъдската дейност, както и да дадат своят принос в увеличаването на българските гори.
“Северноцентрално държавно предприятие” организира акции по залесяване и опазване на горите за доброволци по проект BG16M1OP002-3.035-0006 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие /СЦДП/“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетни оси „Натура 2000 и биоразнообразие“. Основната цел на проекта е „Подобряване природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г., чрез подобряване природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване в и извън мрежата Натура 2000. Повече информация за проекта и за мерките, които той включва, може да намерите на www.scdp.bg и на https://posadidarvo.com.