Непрекъснати и интензивни са проверките, свързани с опазване на горските територии

24 Jun
2020
При непрекъснатите интензивни проверки на горските служители към СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, през седмицата от 15 до 21 юни са хванати 9 нарушители. Съставени са им актове по Закона за горите, въз основа на които да бъдат наложени съответните наказания. На територията на ДГС – Сеслав са конфискувани три броя инструменти за дърводобив. През седмицата са констатирани и други 3 нарушения, като към момента те са с неизвестен извършител.
В рамките на посочения период в горските и ловни стопанства към Северноцентралното държавно предприятие са извършени общо 386 проверки във връзка с активните дейности по опазване на горските територии. 152 от тях са в обекти за добив на дървесина. 161 са проверените превозни средства, проверени са били също така и 73 физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч