Няма неразкрити нарушения в държавните горски територии към СЦДП през изминалата седмица

10 Dec
2020
Горски служители съставиха общо 19 акта на нарушители, хванати в горите на територията на СЦДП през седмицата от 30 ноември до 6 декември. 18 от посегателствата са по Закона за горите, като в един случаите се е стигнало до конфискуване на автомобил на нарушители.
През седмицата е извършено и едно нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча. Извършителят е бил засечен от служители на ДЛС Воден-Ири хисар в землището на с. Прелез, община Завет. Ловувал от движещото се превозно средство, извън населени места, с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие с оптичен мерник, заредено с два патрона. Ловуващият не е имал надлежно разрешително. В случая няма убит или заловен дивеч. На извършителя е съставен акт, въз основа на който ще получи наказание по съответния административен ред. Наказания ще бъдат наложени и на останалите хванати през седмицата нарушители.
През посочения едноседмичен период, в държавните горски територии в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, няма констатирано нито едно нарушение, чийто извършител да е неизвестен.
За периода са извършени 732 проверки в рамките на дейностите по опазване на горските територии. Инспектирани са 121 обекти за дърводобив. Проверени са били също така 87 превозни средства, 481 ловци и 43 други физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч