Обем на дървесина определена за търговци отговарящи на чл. 38 от Наредбата за възлагане

15 Nov
2021
Количество дървесина, определено от ДЛС за местни търговци

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч