Обем на дървесина определена за търговци отговарящи на чл. 38 от Наредбата за възлагане за ДЛС Дунав Русе

16 Nov
2023
Количество дървесина, определено от ДЛС за местни търговци за ДЛС Дунав Русе

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч