Обем на дървесина за продажба по ценоразпис за 2021г.

12 Feb
2021
ползването на дървесни и недървесни горски продукти от ФЛ и ЮЛ, ЕТ

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч