Обръщение на инж. Цветелин Миланов по случай откриване на ловния сезон на пернат дивеч

13 Aug
2021
Уважаеми колеги ловци,
Поздравявам ви по повод предстоящото откриване на Ловния сезон!
Пожелавам ви добра слука в атрактивния и динамичен лов на пернат дивеч!
Използвам повода, за да се обърна към вас с призив за повишено внимание и висока отговорност при провеждане на ловните излети. Тази година откриваме ловния сезон в изключително сложна обстановка обусловена от повишен риск от пожари, усложнена епизоотична обстановка във връзка с болестта АЧС, както и в светлината на неотминалата пандемия. Убеден съм, че всички ловци осъзнават своята отговорност, към природата, към дивеча и към колегите си. Нека спазваме противопожарните правила, установените норми за отстрел, мерките за биосигурност и противоепидемичните мерки. И да не забравяме, че успешният ловен излет е този, завършил без инциденти и наранявания. Човешкият живот е най-ценното, затова призовавам колегите ловци да пазят и себе си и останалите участници в лова.
Пожелавам ви здраве и късмет за постигане на емоционално, паметно и безаварийно ловуване, при спазване на ловната етика и ловното законодателство!
НАСЛУКА !

С уважение
Инж. Цветелин Миланов
Директор на СЦДП - Габрово
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч