Обучения на ловците и обход на ловностопанските райони са част от спешните мерки срещу АЧС, които предприе директорът на СЦДП Габрово

11 Jul
2019
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в България, директорът на Северноцентрално държавно предприятие Габрово инж. Цветелин Миланов разпореди спешни мерки за надзор и предотвратяване на разпространението на АЧС на територията на предприятието.
В синхрон със заповед на земеделския министър, е създадена организация за провеждане на срещи-обучения с Ловните сдружения и членовете на дружините по места, в които ще вземат участие експерти от СЦДП, служители от държавните горски и ловни стопанства и експерти от ОДБХ. По време на обученията ще бъдат обсъдени новите случаи на АЧС, мерките за биосигурност и ограничаване разпространението на болестта, както и необходимостта от предприемане на спешни действия за драстично намаляване броя на дивата свиня, чрез постоянен индивидуален лов.
По утвърдени графици ще се извършва и обход на ловностопанските райони от служители на държавните горски и ловни стопанства, във връзка с мониторинг на АЧС. Целта на постоянното наблюдение е да се установи евентуалното наличие на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.
Предприемане на действия за засилен отстрел на дивата свиня, с цел намаляване на нейната популация до абсолютен минимум от 0,5 – 0,3 бр. на кв.км., бе разпоредено на директорите на териториалните поделения в обхвата на СЦДП – Габрово и ползвателите на дивеча в държавните дивечовъдни участъци.
Стриктно ще се следи за достигане на съответната по-ниска плътност на популацията при изпълнение на плановете за ползване на дива свиня в ловностопанските райони.
В изпълнение на дадените указания от МЗХГ, ежеседмично ще се предоставя информация относно предприетите мерки от страна на държавното предприятие за надзор и предотвратяване на разпространението на болестта АЧС.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч