Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

Осем каруци и три МПС на нарушители задържани през август

08.09.2023

Осем каруци и три МПС – средства на нарушения в държавните горски територии са задържали горските от Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец август. Предметите са задържани в резултат на контролната дейност на горските служители и мобилните контролни екипи. През месец август те са извършили 2 267 проверки, от които 799 на обекти за добив на дървесина, а други 792 на превозни средства. В посочения период са проверени и 368 ловци, както и 308 други физически лица, извършвали дейности в горите. В резултат на контролната дейност са съставени 17 констативни протокола и 58 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 56 от тях са за нарушения на Закона за горите, а останалите 2 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Наред с превозните средства са задържани още 75,3 пр. куб. м. дърва, 26 куб. м. обла строителна дървесина, 4 моторни триони и 3 други ловни уреди и боеприпаси. Дървесината, обект на разкрити и неразкрити нарушения през месеца е в размер на 131,7 куб. м.