Осигуряване дърва за огрев на местно население 2019 г. ДГС Габрово

08 Jul
2019
За отоплителния сезон 2019/2020 год. за нуждите на гражданите ще предоставим 300 пл. куб.м. дърва за огрев

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч