Осигуряване дърва за огрев на местното население

08 Jul
2019
Обем дървесина която ТП ДГС Севлиево има възможност да предостави на местното население през 2019 год.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч