Осигуряване на дърва за местно население през 2017г. на територията на ДГС Сеслав

18 Sep
2017
Пълно описание тестова новина
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч