Отдаване под наем на дивечови ниви за стопаска 2022/2023г в ТП ДЛС "Каракуз"Дулово

10 Oct
2022
Отдаване под наем на дивечови ниви за стопаска 2022/2023г

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч