ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГОРСКИ НИВИ

16 Aug
2023
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГОРСКИ НИВИ ЗА СТОПАНСКА ГОДИНА 2023/2024Г.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч