Отдаване под наем на поляни и ливади за стопаска 2022/2023г в ТП ДЛС "Каракуз " Дулово

10 Oct
2022
Отдаване под наем на ливади за стопаска 2022/2023г в ТП ДЛС "Каракуз " Дулово
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч