Отговорен служител пчеларство за ТП "ДГС Бяла"

05 Jul
2019
Отговорен служител в ТП "Държавно горско стопанство Бяла" за комуникация с пчеларски организации и пчелари е Росен Асенов Кънчев.
Телефон за връзка: 081772780
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч