Отговорен служител при ТП ДГС Силистра за закупуване на горски територии.

17 Jul
2023
Отговорен служител при ТП ДГС Силистра, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земеделието е инж. Галя Николова - 0886 180 222. Необходимите документи се подават всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в сградата на ТП ДГС Силистра.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч