Открито представяне на лесовъдската професия в град Бяла

13 Apr
2022
Държавно горско стопанство (ДГС) Бяла отбелязва „Седмица на гората“ с редица мероприятия, свързани с популяризиране на празника. Честванията на професионалния празник на лесовъдите и горските служители и работници започнаха с двудневна акция по залесяване. В горска територия с площ от 2 дка в землището на село Стърмен, лесовъдите от ДГС Бяла засадиха едногодишни вегетативни тополови фиданки. А в горска територия до село Бистренци бяха залесени 1000 едногодишни семенни фиданки от вида космат дъб. Залесителният материал е 100% производство на стопанства в състава на Северноцентралното държавно предприятие, към което спада и ДГС Бяла. Тополовите фиданки са произведени в разсадника към ДГС Свищов, а дъбовите в горски разсадник „Джулюница“ към ДГС Горна Оряховица.
Открито представяне на лесовъдската професия под короните на дърветата в градския парк, бе другата инициатива, с която служителите на ДГС Бяла почетоха „Седмица на гората 2022“. Гостите и жителите на града имаха възможност да се запознаят с работата на лесовъда и да научат повече за гората и лесовъдските мероприятия, които се провеждат в нея.
През тази седмица лесовъдите от ДГС Бяла ще продължат инициативите във връзка със „Седмица на гората“ с две събития за учениците от НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бяла. „Под формата на игри и забавления учениците ще бъдат запознати с работата на лесовъдите, с правилата в гората,като се надяваме да засилим любовта и интереса им към гората.“ – заяви инж. Десислава Цвяткова - ръководител на участък при ДГС Бяла.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч