По-малко нарушения в горите

27 May
2020
Само три нарушения са констатирани в горските територии в обхвата на СЦДП през седмицата от 18 до 24 май. Обект на посегателство в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са били общо 2 кубически метра дървесина. Единият от случай е на територията на ДГС – Силистра, другите два – в ДЛС „Каракуз“.
За сравнение, в предходната седмица /от 11 до 17 май/ бяха установени 15 нарушения, като едното към момента е с неизвестен извършител.
Дейностите по опазването на горските територии през седмицата отново се провеждаха с висок интензитет. Служители на СЦДП и териториалните поделения в петте области са осъществили 374 проверки. Били са инспектирани 151 обекта за дърводобив, 169 превозни средства, проверени са били също и 54 физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч