Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС, в изпълнение на Заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП ДП- гр.Габрово

26 Jul
2019
Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС, в изпълнение на Заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП ДП - гр.Габрово
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч