Премиерът Бойко Борисов и министър Десислава Танева дадоха висока оценка на Информационната система за издаване на превозни билети за дървесина, разработена от СЦДП-Габрово

03 Oct
2015
Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, заместник-министър Георги Костов и директорът на Изпълнителна агенция по горите Тони Кръстев дадоха висока оценка на разработената в Северноцентрално държавно предприятие - Габрово Информационна система за издаване на превозни билети за дървесина. Те присъстваха на нейното представяне, което се състоя на 3 октомври в административната сграда на предприятието.
Системата е внедрена и работи успешно от месец август 2015г. в териториалните поделения. СЦДП - Габрово дарява разработката на стойност 17 000 лева на Изпълнителна агенция по горите, с което спестява на бюджета 300 хиляди лева от предвидената обществена поръчка. „Очаква се до края на годината информационната система да бъде внедрена във всички държавни горски предприятия в страната, а от следващата година да стане задължителна за всички собственици и ползватели на гори”, обяви в Габрово министър Десислава Танева. Заместник-министър Георги Костов поясни, че системата, която е свързана с НАП и Агенция „Митници”, ще спестява на държавата 6 млн. лв., каквато е предполагаемата загуба от откраднатата годишно дървесина, измъкната с фалшиви превозни билети.
„С внедряването на информационната система за издаване на превозни билети за дървесина ще спрем незаконната сеч и контрабандата. Така ще се спести милиони левове на държавата", каза министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът поздрави екипите на Северноцентралното държавно предприятие и на министър Танева за добре свършената работа. Гостите бяха впечатлени и от презентираната Система за отчитане на отстреляния дивеч в реално време, която е въведена от месец май 2015г. в СЦДП - Габрово за всички държавни ловни райони на неговата територия.
В края на представянето, на директора инж.Иван Недков бе връчен Сертификата по стандарт FSC® (управление на гори и проследяване на продукцията за горскостопански предприятия). Така Северноцентралното държавно предприятие стана първото в страната, чиято територия е напълно сертифицирана.
По време на събитието заместник-министър Георги Костов запозна премиера и с новите облекла на служителите в Изпълнителна агенция по горите. „Осигуряваме на всички служители на агенцията над 5400 облекла. Такива не са получавали от 2008г.“, информира зам.-министър Костов.

Как работи информационната система за издаване на превозни билети за дървесина?

Преди транспортирането, на всеки труп от строителна дървесина се поставя пластина, на която е обозначена абревиатурата на съответното държавно предприятие и уникален пореден номер. На дървата за огрев и на технологичната дървесина за преработка пластината се поставя на всеки 1 пространствен куб.м.
При натоварване на превозното средство, служител на съответното горско стопанство регистрира в информационната система превозния билет, в който са описани: номера, часа и датата на издаване, номера на позволителното за сеч, името на собственика и купувача на дървесината, номера на колата, с която се превозва, показанията на километража, името на шофьора, както и кой е издал билета. Посочени са и пълни данни за дървесината, сред които вид, категория, сортимент, количество, от кой подотдел или временен склад е получена.
Посредством електронно мобилно устройство, свързано чрез общ софтуер, данните се регистрират в централизираната информационна система на Изпълнителна агенция по горите и на съответното държавно горско предприятие и ще е видима на техните сайтове. По този начин се дава възможност на контролните органи и обществеността да проверяват своевременно дали превозното средство се движи с валиден превозен билет. Благодарение на системата всеки гражданин, виждайки камион, превозващ дървесина, ще може да провери в системата валидността на превозния билет, например по регистрацията на превозното средство или по землището на населеното място, откъдето тръгва дървеният материал и при нередност да сигнализира на телефон 112, на първия срещнат патрул или в медиите.
След пристигането на превозното средство в преработвателните заводи, този превозен билет ще бъде автоматично заведен в електронния дневник, който е също част от информационната система на ИАГ. Това предотвратява неговото повторно използване. Данните за превозената дървесина автоматично се отразяват към съответното позволително за извършване на сечта. Когато дървесината се превозва от физически лица /например дърва за огрев/, валидността на билета е кратка и след изтичане на срока, автоматично се сваля от системата.
Въвеждането на системата за издаване на електронни превозни билети е част от мерките, които Министерството на земеделието и храните предприе за справяне с проблема с незаконната сеч. Нововъведенията гарантират повече прозрачност и дават възможност за по-добър контрол на добива на дървесина от горските територии на страната, независимо от тяхната собственост.


Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч