превантивни мерки коронавирус

16 Mar
2020
ограничаване достъпа до административните сгради на ДГС Сеслав, извършване на услуги по телефон на номер 0848 72727 или електронна поща: seslav@scdp.bg

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч