През изминалата седмица горски конфискувана 18.61 куб.м. обла строителна дървесина, извършени са 126 проверки в обекти за дърводобив

20 Aug
2019
25.8 куб.м. дървесина са били обект на посегателство през седмицата от 12 до 18 август на територията на Северноцентралното държавно предприятие. През периода, служители на предприятието и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, са констатирали общо 7 нарушения на Закона за горите. Едно от тях към момента е с неизвестен извършител, а на останалите нарушители са издадени актове, които са придвижени по компетентност за налагане на наказания.
Конфискувана е 18.61 куб.м. строителна дървесина от вида червен дъб, за която е констатирано, че няма задължителната контролна горска марка. Дървеният материал е бил нерегламентирано транспортиран до с. Нова Попина, община Ситово, установили са служителите на ДГС – Силистра, които са задържали дървесината.
471 проверки са извършени през едноседмичния период, в рамките на регулярните дейности по опазване на горските територии. Служители на СЦДП и поделенията му са инспектирали 126 обекта за дърводобив. Проверени са 196 превозни средства, 77 физически лица, както и 72-ма ловци. През последната седмица, в териториалния обхват на предприятието няма констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч