Приключи пролетната кампания за залесяване на територията на СЦДП

13 May
2015
Залесени са 1007 дка, през есента са планирани още 2900 дка


Приключи пролетната кампания за залесяване на територията на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. Залесени са общо 1007 дка - държавни горски територии към териториални поделения ДГС Свищов, ДГС Силистра и ДГС Разград. Разпределението на залесената площ по дървесни видове е, както следва: 451 дка залесени с топола и 556 дка с други широколистни видове - цер, летен дъб, червен дъб, обикновен явор, полски и планински ясен, обикновен орех. Почвоподготовка за залесяване е извършена върху 258 дка, от които 208 дка - пълна механизирана. Извършено е и пролетно попълване на едно, две и тригодишни горски култури на площ от 302 дка. Отгледаните горски култури са на площ 1283 дка.
В разсадник „Свищов” са произведени 240 000 тополови резници, които бяха вкоренени за производство на фиданки в разсадник „Хотанца” към ДЛС „Дунав” - Русе и в разсадниците към ДГС Силистра и ДГС Свищов. Произведените тополови фиданки ще бъдат залесени през есента, в изпълнение на планирано залесяване на още 2900 дка.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч