Продължаваме с инициативите по повод Седмицата на гората в гр. Свищов

13 Apr
2021
Ученици от Средно училище "Димитър Благоев" гр. Свищов с ентусиазъм се включиха в залесяването на фиданки от Бяла акация. Служителите на стопанството запознаха младите доброволци с горското дело в Свищовския край и с основната работа на лесовъдите.
Учениците заявиха своето желание за активно участие в залесяването и през есента.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч