Продължен е сертификатът на ДЛС Росица – Лъгът

16 Sep
2014
ДЛС „Росица” – Лъгът премина успешно ресертификационния одит, който се провежда на 5 – та година от издаването на сертификата по FSC® (FSC® C001506). Ловното стопанство притежава комбиниран сертификат по FM/CoC (управление на гори и проследяване на продукцията за горскостопански предприятия) от 2009 год. Одитът бе извършен от екип специалисти – представители на Rainforest Alliance и NEPCon. Оценено бе управлението на горските територии на ДЛС „Росица” в екологичен, икономически и социален аспект, съгласно определените принципи и критерии на Forest Stewardship Council® (Съвета за стопанисване на горитe). Сертификатът е валиден от 25 август 2014 год. до 24 август 2019 год., като ежегодно ще се провеждат одити за поддържането му.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч