Продажба на дърва за огрев на физически лица през 2022 г.

24 Jun
2022
Информация за директна продажба по ценоразпис на дърва за огрев на физически лица, за лични нужди, през 2022 г. при ТП ДГС Буйновци
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч