Пролетно зарибяване на река Росица с 18 000 балкански пъстърви

16 May
2023
Пролетно зарибяване с 18 хиляди екземпляра балканска пъстърва извършиха служители на Държавно ловно стопанство „Росица“ – гр. Севлиево. Пускането на малките рибки във водите на река Росица бе извършено съвместно със студенти от Лесотехнически университет – София, които карат практика по дисциплината „Ловен и риболовен туризъм“ в стопанството. Общо единадесет третокурсници, обучаващи се в специалност „Алтернативен туризъм“, и техните преподаватели гл. ас. д-р Мартина Станчева и доц. д-р Христо Михайлов взеха активно участие в инициативата.
Зарибителният материал е осигурен от Централното управление на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Зарибяването на планински участъци на габровски реки с балканска пъстърва е традиционно за СЦДП. То се извършва ежегодно, като най-подходящият период за неговото осъществяване е края на пролетта, тъй като по-малките риби се адаптират по-добре в новата среда и запазват инстинкта си за оцеляване. Балканската пъстърва е характерен местен вид, чието оцеляване е застрашено, поради което Северноцентрално държавно предприятие - Габрово ежегодно подпомага запазването на популацията, чрез осигуряване на зарибителен материал за разселване.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч