Пон - Пет 8:30 - 17:00

Ръководството на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово ви поздравява по повод предстоящото откриване на Ловния сезон!

11.08.2023


Уважаеми ловци и ловни деятели,

Ръководството на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово ви поздравява по повод предстоящото откриване на Ловния сезон!
Ловът на пернат дивеч е атрактивен и динамичен, затова се обръщаме към вас с призив за повишено внимание и висока отговорност при провеждане на ловните излети. Тази година откриваме ловния сезон в условия на повишен риск от пожари и усложняваща се епизоотична обстановка. Убедени сме, че всички ловци осъзнават своята отговорност, към природата и дивеча и ще спазват противопожарните правила, установените норми за отстрел и мерките за биосигурност.
Уважаеми ловци, успешният ловен излет е този, който завършва без инциденти и наранявания. Човешкият живот е най-ценното, затова ви призоваваме да пазите себе си и останалите участници в лова.
Пожелаваме ви късмет и постигане на емоционално, паметно и благополучно ловуване, при спазване на ловната етика и ловното законодателство!
НАСЛУКА!
Ръководството на
Северноцентрално държавно
Предприятие ДП - Габрово