Решение на РИОСВ Русе

15 Sep
2023
Решение на РИОСВ Русе, относно екологична оценка на Подробен устройствен план за водопровод до ловна хижа Батин
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч