С почистване на горски площи и засаждане на горскоплодни дръвчета ДЛС Воден – Ири Хисар стартира „Седмица на гората 2022“

01 Apr
2022
За поредна година лесничеите от ДЛС Воден – Ири Хисар отбелязват професионалният си празник „Седмица на гората“ с богата програма от екологични инициативи. Почистване на горски площи, засаждане на плодоносни дръвчета за подхранване на дивеча, както и горски уроци за ученици от училища в различни населени места от Област Разград са планираните мероприятия по повод „Седмица на гората 2022“. На 29-ти и 30-ти март 50 служители на стопанството извършиха мащабно двудневно почистване на горски площи и крайпътни участъци в двата участъка на стопанството. Десетки чували с отпадъци бяха събрани покрай път 205 в отсечката Веселец-Стефан Караджа, където пътят прекосява гората Ири Хисар и във Воденския участък. На 31-ви март служителите на Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" засадиха и оградиха 50 фиданки ябълки и круши. По техни думи възобновяването на горите на територията на стопанството е отлично и не е необходимо допълнително залесяване. „Високите запаси на дивеча, обаче изискват допълнително внасяне на горскоплодни дървесни видове. Затова днешното засаждане на фиданки е грижа за дивеча в дългосрочен план.„ – заяви инж. Калина Гълъбова - зам.-директор на ДЛС Воден – Ири Хисар.
Инициативите на стопанството във връзка с отбелязването на „Седмица на гората 2022“ продължават и през следващият месец. На 11 април 2022 г. горски педагози от стопанството ще проведат горски уроци с децата от ОУ "Христо Ботев" - с. Веселец, община Завет, а на 15 април 2022 г. горски уроци ще има и за петокласниците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Завет.
„Седмица на гората“ е професионалния празник на лесовъдите, горските служители и работници. Идеята за него възниква в началото на 20-ти век, като „празник на залесяването“. Тя се заражда в следствие на острата нужда от масово залесяване на изсечените по онова време български гори и оголени хълмове, предизвикващи чести наводнения. Лесовъдите от всички райони на страната се нагърбват с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването и с течение на времето празникът се разраства и популяризира сред населението. В продължение на тази традиция, ежегодно териториалните поделения на държавните ловни и горски стопанства в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП провеждат редица екологични инициативи, както и образователни инициативи, насочени към подрастващите.


КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч